POCHOD PO STOPÁCH
KRÁLE ŠUMAVY
STORNO PODMÍNKY
Účast na pochodu lze odhlásit písemně na emailovou adresu pochod-sumava@seznam.cz, Vámi zaplacené startovné bude neprodleně vráceno takto:
a)do 30. dubna 2018 – 100% uhrazené částky
b)do 10. května 2018 – 40% uhrazené částky
c)od 11. května 2018 startovné propadá ve prospěch pořádání akce