POKYNY K REGISTRACI

Rezervovat místa si můžete přes objednávkový systém (RESYS). Jako obvykle, zakliknete místa u stolu a pokračujete dál v objednávce, do formuláře vyplníte potřebné údaje.
Pokud využíváte mobilní aplikace pro platby je pro Vaši platbu připraven QR kód.
Po zaslání Vaší objednávky, obdržíte pokyny k platbě na Vámi uvedený e-mail. Platbu doporučujeme provést ihned po objednání. Rezervace místenek trvá pouze 10 dní. Neuhrazené rezervace do tohoto termínu budou uvolněny opět k prodeji.

Po ověření připsání peněz Vám budou zaslány místenky v podobě PDF. Místenky stačí vytisknout nebo si je uložit do mobilního telefonu a ukázat při příchodu. Místenky
si uchovávejte ve vlastním zájmu, nekopírujte, nerozesílejte. Pokud se na jedno místo objeví více místenek, platí první předložená.

Po příchodu a obsazení místa místenku nevyhazujte, každá bude zařazena do losování
o věcné ceny a sponzorské dary.