Děkujeme, že jste přišli !!!

V tombole se podařilo vybrat na charitativní projekty Armády ČR částku 24 000,- Kč kterou v nejbližších dnech předáme zodpovědným pracovníkům Vojenskému fondu solidarity .

Všem Vám děkujeme!

Galerie s fotografiemi bude zveřejněna nejpozději do konce listopadu 2022.