Vážení přátelé kamarádi, hosté a tradiční účastníci plesu!

Vzhledem k vyčerpané kapacitě míst v hlavním sále, jsme se z provozovatelem Jízdárny domluvily na možnost umístnění stolů do foyer Jízdárny a tím i malé navýšení kapacity akce. Naším zájmem není navyšování kapacity účastníků akce na úkor jejich pohodlí v hlavním sále ale prožití příjemného společenského večera. Způsob přihlášení a registrace nebude přes registrační systém, který je plně automatizován, ale klasicky přes e-mail – ples-veteranu@seznam.cz, kde si napíšete Váš zájem o příslušný počet míst, poté Vám bude zaslán e-mail z příslušnými informacemi pro zdárné přihlášení.

Dovoluji si Vás jménem organizátorů pozvat na

PLES VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

který se koná 16. listopadu 2019 od 19:30 hod. v Zámecké jízdárně Státního hradu a zámku Český Krumlov

Na Váš příchod budeme připraveni od 18:30 do 19:25 hod.

Hudba – Panorama band  a Patrola  

Večerem provází – Ivo Janoušek